Hotel Suís

Recull de referències

Dibuix de la façana de l'Hotel Suís, realitzat per una alumna de 2n d'ESO